בית משפט חילוני

שאלה: 

שלום
1 האם יהיה מותר לתבוע בבית משפט חילוני
א. לו יצוייר כאשר לתובע יש חשש גדול שבענין זה ספציפי לבית משפט החילוני אין נגיעה לאחד הצדדים לעומת ב"ד תורה ?

תשובה: 

תימה. וכי לכל בתי דין לממונות תהיה נגיעה בדבר?!

יש לפנות לבי"ד שאין לו נגיעה, ואם הנתבע יסרב, יש לבקש מביה"ד היתר להציל ממונך בבי"מ.

תאריך: 
25/04/17 כ"ט ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist