עניית אמן אחר ש"צ עילג

שאלה: 

שלום רב מארי,
יורנו מארי מה הדין בעניית אמן אחר ש"צ בעל הגיה עילגת ( אעפ"י שהתקבלה ברוב התפוצות),
כאשר ישנו שינוי במשמעות המילה לגנאי כלפי שמיא?
(כגון שאומר בקדיש "יתלה" במקום "יתעלה", וכן "ויטלל" במקום "ויתהלל" וכיוצ"ב)

והאם ישנו חילוק בדין (עבור היחיד) אם רוב הציבור אינו מקפיד על ההגיה כהלכה?
(כלומר, כאשר רק הוא המבחין באותה משמעות לגנאי אינו עונה אמן, אך אינו רשאי לעורר הציבור)

רוב תודות

תשובה: 

יש לענות אמן כפי שענו אמן אחרי הכהנים החיפאים שהיו עלגים בברכת כהנים.

תאריך: 
01/06/17 ז' סיון התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist