נטילת ידיים

שאלה: 

שלום כה"ר.
1)לפי מנהגנו, מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני או אחרי, בין לתפילה בין לאכילת פת?
2)האם צריך ישר ליטול כשקמים בבוקר?
3)מתי צריכה לברך הטובלת במקווה, לפני או אחרי נטילת ידיים?
4)גבר שטובל, האם מברך על הטבילה?
תודה רבה

תשובה: 

1. לפי רבינו והמנהג הקדום של אבותינו, לעולם יש לברך על נטילת ידיים, ואח"כ ליטול את הידיים.

וזו גם דעת מרן בשו"ע, כשיטה ההלכתית. להבדיל מהשיטה המנהגית.

לפני שלוש מאות שנה חדר לתימן המנהג שמברכים אחרי הנטילה לפני הניגוב.

2. כן.

3. לפני הטבילה.

4. הגבר הטובל אינו מברך בימינו. לכשיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו, ויתחדשו דיני הטהרות, גם הגבר הטובל יצטרך לברך לפני טבילתו.

תאריך: 
05/06/17 י"א סיון התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist