מעשר, ערלה, דמאי וחלה

שאלה: 

שלום וברכה.
1)מעשר שני, על מה ראוי לפדותו, על כסף של ימינו שאינו בעל ערך מצד עצמו, או על פירות אחרים?
2)עץ שהיה בעציץ שלוש שנים, והועבר אחר כך לאדמה, האם צריך לספור מחדש לערלה או שיכול לאכול מפירותיו?
3)האם יש בימינו דמאי?
4)האם אפשר להביא לכהן חלה של חוץ לארץ?

תודה רבה

תשובה: 

1. רצוי יותר בפירות או סוכר וכיו"ב מאשר בכסף.

2. אם הועבר עם גוף העפר שלו במושלם, אינו צריך לספור מחדש שנות ערלה.

3. במובן מסוים כן, כל שיש לנו ספק אם הופרשו תרומות ומעשרות, נוהגים אנו כדי דמאי, עם הפרשת תרומה גדולה.

4. בחו"ל - כן.

תאריך: 
05/06/17 י"א סיון התשע"ז
x

Audio Playlist