זוגות וסגולות

שאלה: 

שלום וברכה כבוד הרב.
ידוע שיטת רבנו בעניין זוגות ואמונות טפלות, ואף מעין סרך של עבודה זרה.
אולם מפסחים קי ע"א, מובאים שם מעשים שחז"ל בעצמם היו עושים.
האם הם היו מאמינים בכך?

תשובה: 

חז"ל, שם, קבעו את הכלל: מאן דקפיד (=מי שחושש מפני זוגות וכיו"ב), קפדינן בהדיה. כלומר נוהגים עמו כמו בחששותיו, כדי שלא לפגוע בכוחו ובנפשו.

ומאן דלא קפיד (=לא חושש, מן הזוגות וכיו"ב, אלא בוטח בה') לא קפדינן בהדיה, אין נוהגים עמו כמו החוששים.

וחז"ל שנהגו, הם רק לעיני אותם המקפידים.

תאריך: 
02/07/17 ח' תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist