אמירת "צדקתך"

שאלה: 

יש שאינם אומרים "צדקתך" במנחה של שבת.
מהו טעמם?

תשובה: 

השאלה צריכה להיות מהו טעמם של האומרים צדקתך, כי אין לה מקור לא בתלמוד ולא ברבינו, ולא בסידורי תימן הקדומים, הטור, או"ח, רצב, הביא מנהג זה בשם רב שלום גאון, כביטוי לצידוק הדין על משה רבינו, שלפי חלק מן האגדות הוא נפטר בשבת באותה שעה.

והשו"ע הביא מנהג זה שם, ב, עיין שת"ז, סק"ד, שהוסיף גם יוסף ודוד, שטוענים שנפטרו ג"כ באותה שעה בשבת, וי"א שאמירת צדקתך היא בגלל הרשעים אשר בשבת נחים מעונשם בגיהינום, ובמוצ"ש חוזרים לגיהינום, וכל זה עניין של אגדות ועניינים נסתרים, שאינם עולים בקנה אחד עם משנת רבינו, והבלדי נהגו כמהרי"ץ, שכבר אימץ מנהג זה, תוכל להאזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
23/07/17 כ"ט תמוז התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist