טלית בדרך עיטוף ותפילין כל היום

שאלה: 

שלום הרב.רציתי לשאול האם הרב מורה שמי שיכול ללכת עם טלית בדרך עיטוף ועם תפילין כל היום שילך? או שהרב חושש להיסח הדעת כשו"ע (למרות שיכול ליהיות שהשו"ע רק יישב את מנהג העולם וכן היה מורה שמי שיכול שילך.שהרי הביא הלכות בעניני תפילין כל היום והיקל בהם.כמו שכתבו רוב האחרונים בדעתו שגדר היסח הדעת הוא שחוק וקלות ראש)שהרי מורי קפאח משמע שפסק שבעניני יישוב העולם אין איסור היסח הדעת אבל בסתם שמהלך ברחוב צריך למשמש.ולכן גם לפי רבינו לכאורה יש להקל שהרי כתב כל אדם צריך שיהיו עליו כל היום ובציצית כתב שאיש חסיד אין ראוי שיפטור עצמו.ואם אפשר לשאול גם אם צדקו דברינו למה מורי קפאח עצמו לא הלך כך ( לכאורה.)תודה רבה וברוך תיהיה.

תשובה: 

מבחינה עקרונית מותר גם בימינו להיות עטוף בטלית כל היום וכן להיות מעוטר בתפילין, אלא שבתפילין יש צורך בשימור, ועל כל פנים ייזהר האדם שלא יראה כמתייהר, אם אינו בר הכי, ואם הציבור שהוא בקרבו, רחוק מדפוס התנהגות כזה.

תאריך: 
06/09/17 ט"ו אלול התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist