פניה לבית דין לעבודה

שאלה: 

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
האם יש איסור מוחלט לפנות לבירור נושאים ממוניים בעניני עובד ומעביד בבית דין לעבודה או שהולכים בענין זה אחר מנהג המדינה והדבר בתנאים מסוימים מותר ואם כן מהם התנאים לכך?

תשובה: 

יש רבנים המתייחסים גם לבי"ד לעבודה כערכאות, ויש מתירים, כי דיני העבודה ברובד חוקים שהם ביסודם הסכמים קיבוציים וכן יושב בהרכב נציג ציבור.

תאריך: 
20/11/17 ב' כסלו התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist