מציאת מטמון בעת עבודה אצל לקוח

שאלה: 

בס"ד

שלום כבוד הרב,
אדם קנה בית ישן. (הבית היה סגור מספר רב של שנים עקב סיכסוך בין היורשים).
אותו אדם הזמין קבלן עבודה שיבצע עבורו עבודות בניה בבית. קבלן ירא שמים.
בעת העבודה מצא הקבלן מקום מסתור שכנראה יש בו "אוצר". הקבלן ציין לבעל הבית כגילוי נאות על אותו מקום מסתור שמצא.
הקבלן עוד לא פתח את מקום המסתור רק ציין בפני בעל הבית.
מה הדין כאשר יש באמת "אוצר" חבוי? למי הוא שייך?

מציין כי בעלי הבית הלכו לעולמם לפני מספר רב של שנים והיורשים הינם מבוגרים מאוד, אין להם בכלל מושג בדבר.
מה הדין בנוגע לקבלן?

אודה לך על תשובתך

יום טוב

תשובה: 

יפה נהג הקבלן, שהרי הלכה מפורשת היא, רבינו, גזילה ואבידה, טז, ח, "המוצא מטמון בגל, או בכותל ישן, הרי אלו שלו. שאני אומר של גויים קדמונים הן, והוא שיממצא אותן מטה מטה כדרך כל המטמוניות הישנת ,אבל אם מראים הדברים שהן מטמון חדש, אפילו נסתפק לו הדבר, הרי זה לא יגע בהן, שמא מונחים הם שם".

ומאחר ואני מניח, שאין מדובר בבית ערבי אלא בבית שיהודים בנו אותו בתקופה החדשה, הרי שעליו לברר של מי אוצר זה, היורשים אינם יודעים, אבל אנו כבי"ד צריכים לטעון ליורש שמא של אביהם המנוח אוצר זה, והם ירשו אותו, אבל עלינו לברר אם אביהם המנוח בנה בית זה או קנה אותו, מבעלים ראשונים שגרו שם, כי שמא הבעלים הראשונים הם ששמו אוצר זה בכותל, ואם ייוודע שאביהם הוא שבנה או קנה מקבלן שבנה בית זה, הרי האוצר שלהם. ואם יש ספק של בעלים אחרים, או שוכרים אחרים, אם ניתן לאתרם ולברר מה טוב, ואם לא הרי האוצר של הקבלן המוצא. עיין גם שו"ע חו"מ, רס, א, חושן, פתחי אבידה, פרק ג, סעיפים ה-ט.

תאריך: 
03/07/18 כ' תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist