האם ניתן ללמד כופר השקפות ממורה הנבוכים או מאמרים אחרים מהספר?

שאלה: 

לכבוד הרב ד"ר רצון ערוסי שלום רב
רבנו הרמבם מזכיר שיש ללמוד את התורה על דרך ההודעה ולא על דרך הלמידות ומזהיר שיש ללמוד את מדעי הא-לוהות "מי שנתמלא כרסו לחם ובשר"
כיום יש ביננו אנשים שלא הולכים בדרך היהדות ומזלזלים בתורה בגלל הסיפורים וההשקפות כמו אמונה בכישופים אכילת בעלי חיים וכדומה
לפי מה שניראה לי שיש בהשקפות הטמונות בספר מורה הנבוכים חכמה אדירה שיכולה אפילו להתקין בן אדם שלא הבין את היהדות לאשורה
האם נוכל ללמד השקפות מהמורה כגון ההבנה לגבי שדים, הבחירה החופשית ואולי אפילו להשאיל את הספר בתקווה שזה יאיר את דרכו של האדם הלא מאמין?

תשובה: 

יהודי כופר מצווה לקרבו וללמדו יהדות ודברי תורה שהם מאירי עיניים ומושכלים מאוד. אלא אם הוא כופר במובן של אנטי, שאינו רוצה בקירוב, אלא רק בהתנצחות, ובביזוי הדת והאמונה, שאחד כזה אין להתעסק עמו.

אשר ללימוד מורה נבוכים, הדבר תלוי ברמתו ההשכלתית, וביכולתו להבין ואם הוא ראוי, אפשר ללמדו עניינים מסוימים, אך לא כל הספר על הסדר, עד שיתיישב בדעותיו ובהנהגתו.

תאריך: 
26/07/18 י"ד אב התשע"ח
x

Audio Playlist