יחס היהדות לחלל החיצון

שאלה: 

שלום וברכה לכבוד הרב,

ברצוני לשאול את הרב מה יחס היהדות לכל החלל החיצון? בהתבוננות בעניין זה עולה, שכל החיים של בני האדם מתרכזים במקום מאוד נקודתי שהוא כאין וכאפס לעומת כל הגלקסיות, הכוכבים שאין להם מספר וכו' וכו.
ועוד - מה הקבה ראה כביכול דווקא בכדור הארץ ודווקא בארץ ישראל וירושלים?
בנוסף, יתכן שכל אותם הכוכבים שיש בעולם הם בעצם העולמות שה' ברא והחריב, כמו שחז"ל מספרים, לפני שבראש את כדור הארץ?

תודה רבה וברכה לכבוד הרב

תשובה: 

הנביא ישעיה אמר, שאו עיניכם למרום וראו מי ברא אלה. עלינו לנצל את מדע החלל בשביל להעמיק את האמונה בבורא, וכמשגיח בעולמו.

וכמי שייעדנו, אנו עם ישראל, להיות עם קודש בארץ הקודש, עם ירושלים עיר הקודש והמקדש. ולקדש שמו בכל האנושות, עד שיתקיים החזון: יתגדל ויתקדש שמיה רבא.

אם על דרכנו נבין למה ה' ברא כל הגלקסיות האלה, מה טוב. 

ניתן לשער השערות ולהוכיחן. בשלב זה קשה להוכיח את ההשערה שלך.

תאריך: 
26/07/18 י"ד אב התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist