יום טוב שני של גלויות

שאלה: 

שאלה לרב
אמנם כבר שאלתי, אך עולה שוב השאלה.
אנחנו שליחי הוראה בארה"ב. התחלנו עכשיו והחוזה לשנתיים. הרבה אנשים ושליחים לשעבר אומרים שאנו טועים כשאנחנו נעשה יו"ט שני בחגים, מאחר ואנחנו תושבי ארץ ישראל וזמני נמצאים בחול.
מה עלי לעשות?

בברכת
תכתבו ותחתמו בספר הזיכרון ובספר החיים.

תשובה: 

אני בדעה כמו שו"ע הרב, שדין יו"ט שני של גלויות נקבע על פי מקומו של היהודי, באותו יו"ט, גם אם הוא שם עראי, ולכן אתם חייבים ביו"ט של גלויות.

ובן חו"ל שמבקר בארץ ביו"ט, רק יו"ט אחד.

תאריך: 
12/09/18 ג' תשרי התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist