דילוג לתוכן העיקרי

הדרכה בנושא לימוד תורה

שאלה

לק"י

שלום לכבוד הרב.

בקשתי מן הרב היא כי יורה לנו דרך בלימוד התורה ליחיד.

אני מודע לכך שהשאלה מורכבת כיוון שכל לומד נמצא במקום אחר בלימודו ועל כן קשה להורות הוראה כללית.

אך בכל אופן לענ"ד ניתן במידה מה.
בכדי להסביר את שאלתי אשתדל לפרטה כפי כוחי.

א. בלימוד המקרא, מה הוא סדר המפרשים שלדעת רבנו יש עלינו ללמוד?
איזו נתח מן הלימוד עלינו להקדיש לכך?
(אם אפשר להתייחס לאדם שיכול ללמוד כ-3 ביום).

ב. בלימוד התלמוד, מה הוא סדר המפרשים? האם להקדים את הרי"ף לתוספת? האם להעדיף מסכתות מסוימות על אחרות? האם ללמוד ישירות לאחר לימוד התלמוד את פסקי הרמב"ם, עם או בלי נושאי הכלים וכו'?

ג. מה היא הדרך הנכונה ללמוד הלכה? מה הוא סדר החיבורים המומלץ?
שאלה זאת מתייחסת לאשר רוצה להיות בקי בדרי הפסיקה של יהדות תימן בפרט.

ד. מה הם ספרי ההשקפה שעלינו ללמוד, ובאיזה סדר?

כל השאלות מתייחסות לאדם שיכול ללמוד כ-3 שעות ביום. (לענ"ד זה משקף את היכולת המקסימלית של רוב בעלי המלאכה במציאות כיום, פחות או יותר).

אודה מאוד לרב (במידה ויראה לנכון) אם יוכל לפרסם התשובה במסגרת ההלכה היומית (המוקלטת), לענ"ד יכול להיות בכך תועלת רבה לרבים.

מראש אומר לרב תורה רבה בפרט על האפשרות לשלוח שאלה זאת, ובכלל על התורה אשר אני זוכה ללמוד מפיו, ויבוא שכרו מן השמיים.
שפע ברכות, וכל טוב.

תשובה

א. ב 3 שעות יש להקדיש שעה הלכה, שעה וחצי תלמוד וחצי שעה מקרא.

ב. רש"י, הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם והשו"ע, והמאירי, ואח"כ תוספות וחידושים, ורמב"ם עם נו"כ.

ג. רמב"ם ושו"ע, וכדי שתדע מנהגי אבותינו התחבר לרב שבקי בכך שינחה אותך.

ד. חובות הלבבות, ולמי שכבר ראוי יותר, מורה נבוכים.