בחירות

שאלה: 

האם מותר לבחור באישה / מפלגה בשיש בה נשים בבחירות הקרובות?
הרי רבינו כתב בהלכות מלכים ומלחמות :" אין מעמידים אישה במלכות".
מותר לבחור ראש מועצה או ראשת עיר אישה?

תשובה: 

1. לכתחילה אין למנות אשה לתפקידים ציבוריים, כי "כל כבודה בת מלך פנימה", הוא ביטוי לערך הצניעות, אשר הוא הערובה לכבוד האשה, באמת, ולשמירת התא המשפחתי, כשיש בו חשיבות גדולה מאוד.

2. אולם קבוצת בני אדם מקבלים אשה, מתוך הסכמה, שתנהל אותם, תדאג לצרכיהם וכו', הרי שהדבר ניתן אם אין מישהו טוב ממנה, ואם תשמור על כללי הצניעות.

י"א שדבורה הנביאה קיבלו אותה שתשפוט אותם, ושפטה ענייניהם במקום שלא פגע בערך הצניעות.

תאריך: 
11/10/18 ב' חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist