דילוג לתוכן העיקרי

הפרשת תרומות ומעשרות מיין

שאלה

כבוד הרב!!!
עשיתי יין בבית בתוך מיכל. כיצד נהוג להפריש תרומות ומעשרות בזמן הזה?
בברכה

תשובה

אם היין טבל ודאי, יש לברך אשר קדשנו וציונו להפריש תרומות ומעשרות, ואח"כ מוציא מן המיכל כוס יין, ויוצק לתוך כלי אחר, קצת יין ואומר שהוא תרומה גדולה, ומה שנשאר בכוס הראשון יהיה מעשר ראשון, ויתר חלקיו, ביין שבתחתית המיכל, ועשירית יין מהיין שבמיכל בחלק העלי שבו, יהיה מעשר שני או עני.

השנה, עד ט"ו בשבט, יאמר מעשר עני, וייתן את אותו מעשר לעני או דמיו לעני, ואחרי ט"ו בשבט, מאחר וזו שנה רביעית, יאמר שזה מעשר שני ויפדה אותו בחתיכת לחם, ואת היין שבכוס השני שהוא תרומה גדולה ואת הלחם, שהוא פדיון מעשר שני, יניח בשית ניילון ויקשרנה היטב, ויניחנה בפח אשפה.