קדושת כתר

שאלה: 

מזה שנים נהגתי כמנהג הרבה בתי כנסיות בקדושה ובקדושת כתר לענות אם בזמרה חלק מהקדושה ואם במשפטים כמו כתר יתנו לך וגו' לפני זמן מה מישהו העיר לי כי אסור בכלל לענות בקדושה ויש רק להקשיב מה הדין לפי מנהג תימן ?כלומר כיצד לנהוג באמירת קדושה הן בשחרית והן במוסף?

תשובה: 

לפי רבינו, נוסח הקדושה לשחרית, מוסף, מנחה ונעילה - נקדישך.

לפי רבינו, חננאל, הקדושה לשחרית, מוסף, מנחה ונעילה - כתר.

לפי המקובלים, הקדושה בשחרית ומנחה, נקדישך, ומוסף ונעילה - כתר,

ואבותינו נהגו שהש"ץ מתחיל הוא, ורק הוא נקדישך...

והציבור עונים: קדוש קדוש קדוש.

וכן הש"ץ, ורק הש"ץ מתחיל כתר, והציבור עונים: קדוש קדוש קדוש.

תוכל לשמוע תשובה להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל.

תאריך: 
08/11/18 ל' חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist