צרעת

שאלה: 

ב"ה שלום כבוד הרב רצון ערוסי מה הכוונה שראו לובן ואודם במדבר פרק ה ג מִזָּכָר עַד - נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל - מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת - מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שׁכֵן בְּתוֹכָם תורה תמימה מזכר עד נקבה - אמר רב נחמן אמר רב, טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן ואודם אין חייבין על ביאת מקדש, שנאמר מזכר עד נקבה, זכר ודאי נקבה ודאית, אי (אם) הכי (כך), כי איטמי (נטמא) בשאר טומאות נמי (גם), אמר קרא מזכר - מטומאה הפורשת מן הזכר (נדה כ"ח ב'):
תודה ממשה

תשובה: 

אלו מראות של זב וזבה.

תאריך: 
09/11/18 א' כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist