דילוג לתוכן העיקרי

שמירת הנפש

שאלה

1 .ביצה גלויה שעבר עליה הלילה האם אסורה באכילה?
2. סנדוויץ ובתוכו יש ביצה מטוגנת או חביתה ועבר עליו
הלילה יש להימנע מלאוכלו או אין חשש?

תשובה

1-2. אסורים מחשש גילוי. יש מקילים בזמן הזה, שהבתים נקיים מאוד, ובד"כ המאכלות במקררים, ואין חשש נחשים.

על כל פנים בקיץ, ובמקומות שיש חשש לשרצים, או נחשים, יש לאסור, לפי רבינו.