שמירת הנפש

שאלה: 

1 .ביצה גלויה שעבר עליה הלילה האם אסורה באכילה?
2. סנדוויץ ובתוכו יש ביצה מטוגנת או חביתה ועבר עליו
הלילה יש להימנע מלאוכלו או אין חשש?

תשובה: 

1-2. אסורים מחשש גילוי. יש מקילים בזמן הזה, שהבתים נקיים מאוד, ובד"כ המאכלות במקררים, ואין חשש נחשים.

על כל פנים בקיץ, ובמקומות שיש חשש לשרצים, או נחשים, יש לאסור, לפי רבינו.

תאריך: 
10/12/18 ב' טבת התשע"ט
x

Audio Playlist