פסח חנוכה

שאלה: 

1. אני לומד בישיבה שהראש ישיבה אמר שכולם חייבים להדליק בה נרות חנוכה ואין אנו נקראים סמוכים על שולחן הורינו מכיוון שהורינו משלמים סכום מזערי מאוד לעומת הוצאות הישיבה עלינו האם גם במקרה זה אני חייב להדליק ולא יכול "לפטור" את עצמי מהדלקה מכיוון שאנו סמוך על שולחן הורי כמו שהרב אמר מבחינת זה שבחופשות אני שוהה בביתי ולא בישיבה וכן בימי חוליי וכו'?
2. בפסח כמנהגינו אנו מטבלים את המרור בדוכה ולכן אנו נוטלים ידים עם ברכה לפני האם הדוכה נחשבת כדבר שטיבולו במשקה מפני שזה בלילה סמיכה?

תשובה: 

1. תצית לו, אבל תדליק בלי ברכה, כי מבחינה עקרונית אתה יוצא ידי חובה ע"יהוריך, שאתה סמוך על שולחנם.

2. א. אנו נוהגים לטבל כרפס, אבל אפשר עם מרור, אלא שאם מטבלים מרור, אין לברך על מצוות אכילת מרור.

ב. יש ליטול ידיים, רק אם החרוסת דלילה, שיש לה דין משקה ואינה סמיכה כמו מרקחת, שאין לה דין משקה.

תאריך: 
11/12/18 ג' טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist