צפייה בניתוחי מתים

שאלה: 

שלום רב,
התוודעתי למאמרו של הרה"ג אברהם חממי בסדרת הספרים 'מסורה ליוסף' כרך ז' עמודים 215-226 בנושא צפייה בניתוחי מתים.
מארי שם לקראת סופו של המאמר פוסק כי ניתן לצפות בניתוחי מתים אך ורק לשם צורך מחקר או לימוד בלבד.
שאלתי, האם כיום בימינו שמבצעים ניתוחים במכון המשפטי 'אבו כביר' בת"א כדי לברר את סיבת המוות (רצח, הריגה, שרפה וכו') האם ניתן לצפות בניתוחים הללו? האם הדבר נחשב לימוד? שכן מתוך הניתוח אנו למדים מהי סיבת המוות ולפי זה נקבע המשפט ועונשו של האדם. או שמא הכוונה הייתה שניתן לצפות בניתוחים אלו לשם צורך לימודי / מחקרי רפואי בלבד שיועיל עם האדם?
בקריאת המאמר לא מצאתי מנוח לשאלתי.
בברכה,
אורן חשאי

תשובה: 

צפייה רק לצורך סקרנות - אסורה.

צפייה לצורך לימוד - מותרת.

ניתוחים באבו כביר, אם הם נעשים כחוק באמת, ויש וההלכה מכירה בהם, והצפייה בם לצורך סקרנות - אסור, לצורך לימוד - מותר.

וכשניתוחיים אסורים, יש אומרים שגם הצופים לצורך לימוד, אף שאינם שותפים לניתוחים האסורים, אסור להם לצפות.

תאריך: 
24/12/18 ט"ז טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist