חליטה וכשרות

שאלה: 

יורינו רבנו,
1. מה דין עיתונים בשבת ?
2. מה דין משחקי קופסא בשבת?
3. דבר מה ששכחתי באוטו ונזכרתי בשבת, האם מותר לפתוח את האוטו למרות שיידלקו נורות בלוח השעונים(בהנחה שאור הרכב עצמו לא נדלק), האם זה פס"ר מדרבנן דלא ניחא ליה ומותר ?
4. לענין בד"ץ יורה דעה, האם כל בשר שכשר תחת כשרות זו עבר חליטה (מתוקף כך שהרב מחפוד תימני) או שלא מחייב כיוון שזו כשרות לכלל העם?
5. האם בחתונות ואירועים ניתן לסמוך אוטומטית על ספק ספיקא ( שמא הבשר חלק ושמא הלכה כדעת המתירים) ולאכול בשר או שעליי בכל זאת לשאול את המלצר?
6. מדוע ברוב הפוסקים לשונם מסוייגת לגבי אכיל בשר חלק ולא נחרצת ?! למשל .." כאילו מאכיל טריפות(בדגש על כאילו) או "קרוב הדבר", "יש להימנע" וכו. אם לשיטתנו הספרדים והתימנים הדבר אסור למה לא נכתב לשון אסור ולמה בבית הוריי או באלם יהיה מותר, הרי אם היה מדובר בבשר חזיר ח"ו, היינו אוסרים אותו בכל גוונא ?!
תודה רבה ומחילה על האריכות.

תשובה: 

1. מאמרים תורניים - מותר. שאר תכני עיתונים - אסורים, וכל שכן כשיש איסורי לשון הרע ומוציא שם רע, שגם ביום חול אסור.

3. אין היתר לפתוח רכב בשבת, כשהנורות נדלקות, גם אם אינו חפץ בהדלקת הנרות.

4. לא. כי הכשרות המהדרין בד"ץ יו"ד אינה כוללת חליטה.

5. תמיד רצוי לשאול. ובכל מקרה, בנסיבות של אופן הטיפול בכשרות הבשר, אין חשש שיש גדרי איסור בוודאות.

6. כי השיטה של הרשב"א שאין סירכא בלי נקב, וכאילו אוכל נבילות וטריפות, ולכן הקפידו על חלק.

תאריך: 
23/12/18 ט"ו טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist