תכלת

שאלה: 

אני שם תכלת כמו אבי ולפי מי שאומר לשים תכלת.
האם לשים תכלת בימינו או לא? רציתי לשאול מה היית דעת מורי בעניין, ומה היא דעת הרב?
ולמי שם תכלת, האם לפי הרמב"ם במציאות שיש תכלת והיא בת השגה האם אפשר לברך על טלית בלא תכלת?

תשובה: 

מארי לא סבר שזו התכלת האמתית. ועל כל פנים הוא לא שם חוט תכלת בציציותיו, וכן גם הגר"ע יוסף ז"ל וכן הגר"ש אלישיב ז"ל ועוד.

תאריך: 
20/01/19 י"ד שבט התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist