דיני ממונות

שאלה: 

שאלה בדיני ממונות:
מכרתי בית ובמסגרת המשא ומתן הורדתי לקונה מאתים אלף ש"ח וחתמנו על חוזה as is, היינו לפי מצב הבית כפי שהוא. כמשיח לפי תומו סיפרתי על המטלות הרבות שיש לי לקראת הוצאת טופס ארבע, בניהן חיפוי אבן לאחת החומות בבית. מפקח הבניה בסופו של דבר ובחסדי ה' לא חייב אותי לחפות את החומה וקיבלתי טופס 4. הקונה טוענת שהובטח לה חיפוי אבן. לציין שמדובר באשת עסקים מפולפלת שטרחה להכניס בהסכם פרטים חשובים אחרים ולקבל הנחה משמעותית על הבית, אך לא הכניסה את עניין החיפוי וגם לא הייתי מסכים לחתום על דבר כזה. לציין גם שאינני חושש משפטית אלא יותר מוסרית ושלא יהיה ח"ו חילול ה'. מה עלי לעשות?

תשובה: 

אינני ייודע מה היא טוענת. ולפי דבריך, לכאורה יש לך סיוע בכך שאין לכך זכר בהסכם.

תאריך: 
11/02/19 ו' אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist