דילוג לתוכן העיקרי

ס"ת שלא ע"פ מסורת תימן

שאלה

שלום רב!
הבנתי יש שינויים בין ספרי תורה של תימנים לספרי התורה של שאר העדות.
א. האם אני יכול לברך ולקרוא בספר תורה אשכנזי?
ב. אני יכול לקרוא למישהו שלא בקי מספר תורה כזה?
ג. האם יש חילוק בין שאני אעלה אברך ואקרא או שרק אקרא?
ד. אם אני לא יכול לעלות לתורה בס"ת כזה, איך לנהוג אם מעלים אותי? בישיבה ביקשתי שלא יעלו אותי כרגע עד שאבדוק את העניין..
ה. מה דין עלייה לתורה בס"ת שלא מעובד ע"פ רבנו או שהקלף לא ע"פ רבנו?
ו. מותר לבין תימן לעלות לעלות לתורה בלי לקרוא? יש חילוק בין אדם שבקי לשאינו בקי? לעניין עליייה לתורה בבית כנסת אשכנזי או בישיבה שהחזן קורה את כל העליות...
ז. אם אני יודע לקרוא האם יש סברא להתיר לברך בלי לקרוא?
תודה רבה!
ומחילה מכבוד תורתו אם שאלתי שאלות שחוזרות על עצמן או שנשאלו בעבר..

תשובה

א. לפי מארי - לא. לענ"ד, אחרי בקשת המחילה - כן.

ב.לקרוא - כן.

ג. לברך - לפי מארי - לא. לענ"ד, אחרי בקשת המחילה, כן. לקרוא - מותר.

ד. לפי שיטתו, אפשר לעלות ולברך, ובודאי שאם כבר הזמינו, נראה לי שגם מארי היה מתיר לעלות ולברך.

ה. לכתחילה, רצוי רק בס"ת גויל, או בקלף שמעובד לפי רבינו, ובדיעבד, גם בקלף שאינו מעובד כרבינו, וכך נהגו בתימן.

ו. כל מלה לתורה, לא משנה איזו עדה, צריך לברך ולקרוא. אבל בדיעבד, כשאינו יודע, יעלה ויברך ויאמר עם הבעל קורא בלבד מלה במלה.

ז. מי שיודע לקרוא, חייב לקרוא.