רכיבה בלא אוכף

שאלה: 

ראיתי שבגמרא נידה פרק כל היד דף יד. מדובר שם על רוכבי גמלים ועל חמרים, ויש חילוק בין מי שמוביל את החמור למי שרוכב, ובגמרא זה מוזכר לעניין טומאה וטהרה.
וגם רבנו כותב את זה בהלכות תרומה וברמב"ם מוזכר רק רוכבי גמלים, ובהערה של מורי במקום (ניראה לי בשם הרידב"ז) הוא אומר שהגמלים זה בגלל שעורם מחמם ביותר והוא לא ירגיש בזה.
ןמרן בעל השו"ע כותב את זה בהלכות אישות ולא עושה חילוק בין הבהמות, ואוסר על כל רכיבה בלא אוכף על בהמה.
א. ע"פ רבנו,האם הדין של סוס הוא כמו רוכבי גמלים וחמרים לעניין טומאה וטהרה?
ב. האם יש סברה להגיד שכיום יש הבדל מכיוון שאנו לא הולכים עם ג'לביות, יהיה מותר לרכב על בהמה בלא אוכף לפי כל הדעות?
ג. האם ע"פ רבנו כיום שאין דיני טומאה וטהרה יהיה מותר לרכב על גמלים/חמורים בלא אוכף?
ד. למסקנה, האם מותר לרכב כיום על סוס בלא אוכף לפי רבנו? והאם יש סברה להתיר גם לפי מרן?
תודה רבה!
ומחילה אם הטרחתי את הרב ושאלתי שאלות החוזרות על עצמן.

תשובה: 

נראה שגם לפי רבינו אין לרכב על סוס בלי אוכף, כפי שנפסק בשו"ע.

תאריך: 
21/02/19 ט"ז אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist