דילוג לתוכן העיקרי

פסוקי תורה קודם ברכות התורה

שאלה

שלום רב לרב.
אנחנו נוהגים ,כידוע, לאמר קודם ברכות התורה, את הקטע "רבון העולמים וכו', קטע שבו מצוטטים פסוקים.
- האם אין בכך בעייה ומדוע?

בברכה

תשובה

לנוהגים כן, ניתן להסביר מנהגם, שכל שאומרים פסוקים כחלק מתחינה, או תפילה, אין להם דין של קריאה בתורה.

שאם לא כן, היו אסורים, גם מדין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה.