תכלת

לק"י
שלום רב!
א. יש כאלה שמטעמי חיסכון לוקחים חוט לבן ותכלת וקושרים ביחד, זה בסדר ככה או שחייב שזור?
ב. האם אדם שקבע לעצמו שזו התכלת יכול ע"פ רבנו לברך על ציצית לבן? שמעתי מפי רב שפוסק לשים תכלת שע"פ הרמב"ם במקרה שהתכלת מצויה כמו בימינו אין רשות למי שקבע לעצמו לשים תכלת לשים ציצית לבן..
האם כך גם סברת הרב?
תודה רבה!

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

שלום לשואל היקר,

א. דעת הרב דב ליאור שליט"א שניתן לקשור שני חצאי חוט (לבן ותכלת) לצורך ציצית כדעת רבנו. יש מחמירים לפרום את קצוות החוטים ולשוב ולשזור אותם זה בזה לחוט אחד, ולעניות דעתי כך ראוי לנהוג לכתחילה.

ב. אין איסור לברך על טלית שיש בה רק חוטי לבן, אם כי יש בה חסרון שאינה מצווה שלמה, בהיעדר התכלת.

בברכה,

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪