ברכות

שאלה: 

לק"י
שלום רב לכבוד תורתו!
קבלת ברכות מרבנים, ומנהג לעשות סעודות אמנים לרפואת או לעילוי נשמת ויש ברכות שהסנדק מחלק וחתן וכל ביום חתונתם, ושמעתי על זה שאדם ביום הולדתו ברכותיו מתקבלות.
א. האם לכל אלו יש עניין בתורת רבנו?
ב. האם ללכת לקבל ברכה מרב או מכל הנזכרים לעיל לא מעיד על חוסר בטחון בקב"ה כשאדם הולך לבקש ברכה במקום לבקש ישירות מה'?
ב. האם היה מצוי בתימן שעשו סעודת אמנים או שהחתן והכלה או הסנדק בברית היו מברכים?
ג. האם יודע לרב אם מורי היה נותן ברכות למי שהיה מבקש?
ד. האם הרב מברך את מי שמבקש ממנו?
תודה רבה!

תשובה: 

א. לא לפי משנת רבינו.

ב. לקבל ברכה מרב, אין ההפקעה בביטחון בה', אבל על המתברך לכוון בעת הברכה, שהוא מתפלל לה', שיהא ראוי לברכה ושהברכה תתקבל.

ג. מבחינה זו אני מברך וגורם למתברך שיתפלל על עצמו, שזה העיקר.

ד. אני מניח שגם מארי בירך כמנהג הזקנים והרבנים שבירכו את הללו שנטלו להם את ידיהם, או כל שזקוקים לרפואה שלמה, שאומרים לחולה, שה' ישלח לו רפואה שלמה, כמו שמשה רבינו התפלל על מרים אחותו אל נא רפא נא לה.

תאריך: 
26/03/19 י"ט אדר ב' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist