בעניין נטילת ידיים קדושה וטלית והזוהר

שאלה: 

1. כיצד צריך לנהוג בנטילת ידיים לברך ואחר כך לנטול או לנטול ואחר כך לברך?
2. בקדושה יש עניין להגביה עקבים ולהשתחוות האם מעיקר הדין חייבים?
3. בקריאת שמע בפרשת ציצית האם חייבים להחזיק את הציצית ביד ולנשקם או לא?
4. אני שמעתי השבוע מאדם שסבו של מורי יוסף קאפח כתב שספר הזוהר הוא ספר כפירה האם זה נכון?
5. ומה הדין כלפי אדם שמשווה את ספר הזוהר לברית החדשה ואת הארי לשבתי צבי?

תשובה: 

1. לפי הרמב"ם ומרן, מברך לפני הנטילה, לפי רמ"א והאר"י, מברך אחרי הנטילה.
2. מנהג.
3. נהגו.
4. נכון, אבל נכדו לא החזיק בדעה גורפת זו.
5. אסור להשוות השוואה כזו.

תאריך: 
04/02/07 ט"ז שבט התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist