בשר חלוט בצבא

שאלה: 

לק"י לכבוד מו"ר הרב רצון ערוסי הלוי שליט"א
1. כיצד יש לנהוג באכילת בשר שאינו חלוט בצבא? האם יש מקום להקל או שעדיף לא לאכול כלל בשר בכל תקופת השירות?
2. האם יש להקפיד על בשר חלק?
3. האם יש להקפיד על אכילת מצה שמורה?

תשובה: 

1. ישתדל להקפיד, אך היו שהקילו. וב"ה יש שניצל, או שאר תחליפים, והחזרה לבית נעשית גבוהה ותדירה יותר, לא כמו בעבר.
2. כן.
3. בלילה הראשון - חובה. למשך כל שבעה - רצוי ביותר.

תאריך: 
08/03/07 י"ח אדר התשס"ז
x

Audio Playlist