גחנון

האם בזה ששמים פרוסות לחם תחת הגחנון בע"ש כדי שהגחנון לא ישרף - יש איסור משום ביזוי הפת שהרי הלחם נשרף ונזרק ואם אסור מה אפשר לעשות במקום?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם הלחם נאכל, אין זה ביזוי אוכלין

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪