גחנון

שאלה: 

האם בזה ששמים פרוסות לחם תחת הגחנון בע"ש כדי שהגחנון לא ישרף - יש איסור משום ביזוי הפת שהרי הלחם נשרף ונזרק ואם אסור מה אפשר לעשות במקום?

תשובה: 

אם הלחם נאכל, אין זה ביזוי אוכלין

תאריך: 
25/03/04 ג' ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist