קטניות בפסח

שאלה: 

האם ניתן לשנות ממנהג אבותיך לגבי אכילת קטניות (למשל ע"י התרת נדרים)? האם יש קשר לכבוד האב? אם כן מה קורה כאשר האב מוחל על כבודו? ומה קורה כאשר (לא עלינו) האב אינו בין החיים? ידוע הוא שאישה אשכנזייה הנשואה לספרדי הולכת אחר מנהג אבותיו ורשאית לאכול קטניות!
א.במקרה של רווק שאינו סמוך על שולחן אביו
ב. מה קורה אם אדם מתחתן לגבי שינוי מנהג זה?

תשובה: 

לגבי אשכנזים לא תועיל התרת נדרים. לגבי עדות אחרות אפשר ע"י התרת נדרים. אין הדבר פשוט שאישה אשכנזייה שנישאה לספרדי שהיא רשאית לאכול קטניות. אך הרבה פוסקים סוברי כך. שאלות א - ב מיותרות, לאור התשובות שהשבתי.

תאריך: 
29/03/04 ז' ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist