ליל הסדר: ברכה על נטילת ידיים שניה.

שאלה: 

אנו נוהגים כמנהג תימן הבלדי ומברכים על נטילה ראשונה בליל הסדר. האם עלינו לברך גם על הנטילה השנייה?

תשובה: 

כן. כי הסחנו דעתנו ע"י קריאת חובה. אבל קריאת רשות, ומעשי רשות, אינם הסחת דעת ואין צורך בברכה על הנטילה בשנית.

תאריך: 
29/03/04 ז' ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist