יחס הרמב"ם למעשי ניסים

שאלה: 

כיצד "יתייחס" הרמב"ם (או אנו לשיטתו) לכל מעשי הניסים שחולל האר"י ז"ל או מקובלים אחרים? לאור דבריו במו"נ, בסוף אגרת תחיית המתים, וכן בסוף "אגרות הרמב"ם" מהדו' מהר"י קאפח (מוסד הרב קוק) בנספח השני.

תשובה: 

השאלה היא כללית מאוד. וניתן להתייחס רק לדברים ספציפיים, ועדויות אמתיות.

תאריך: 
13/04/04 כ"ב ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist