יחס הרמב"ם למנהג

שאלה: 

בהלכות אסורי ביאה (דרך אגב, ה א' בקמץ או חיריק ?) פי"א שבועלין (או לא) על דם טוהר תלוי במנהג, לעומת זאת בהמשך זה שהנידה תשב שבעת ימים בנידתה אע"פ שלא ראת דם אלא יום אחד... וכן שיולדת לא תשמש מטתה עד סוף 40 לזכר ו 80 לנקבה זה מנהג בטעות ודרך מינות ומצוה לבטל את המנהג ?

תשובה: 

הללו שנהגו לבעול על דם טוהר נהגו כעיקר הדין. נהפוך הוא האחרים, דהיינו אנחנו, נהגנו להחמיר על עיקר הדין ולאסור. ומנהגי ההרחקה 40 ו 80 ליולדת, בוודאי מנהג טעות הם, כי הם נגד הדין, ומקורם בכופרים בתורה שבעל פה.

תאריך: 
14/04/04 כ"ג ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist