ברכת כהנים

שאלה: 

שלום וברכה!
א.כהן (הנוהג כפסקי הרמב"ם) שכשהגיע הציבור לברכת כהנים נמצא בק"ש (או בברכות לפניה ואחריה) האם יפסיק תפילתו ויעלה לברך?
ב. מה אופן עמידת הכהנים בברכה עפ"י הרמב"ם והנוהגים כוותיה - פנים וידיים מגולות או מכוסות, אופן פשיטת כפות הידיים והזרועות (עד כמה יש לפשוט את הזרוע)?
ג. כהן מתפלל בבית כנסת בו שאר הכהנים לא נוהגים כרמב"ם האם ינהג כמנהגו או ישווה עם שאר הכהנים?

תשובה: 

א. ימשיך בתפילתו, ואל יפסיק לברכת כהנים.
ב. פנים וידיים מגולות, פנים בפנים.
ג. ינהג כמו כולם, ואל ישנה מפני המחלוקת.

תאריך: 
14/04/04 כ"ג ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist