חלב נכרי

שאלה: 

שלום לרב
מהי דעת הרמב"ם בעניין אכילת:
א.חלב נכרי.
ב. אבקת חלב נכרי.

תשובה: 

מבחינה עקרונית אסור, כי יש גזירה של חכמים, גם אם השכיחות של האיסור לא קיימת. אבל למעשה ניתן להקל בשעת הדוחק, כי אין חשש של איסור. או לתינוקות לכתחילה. כ"כ ניתן להקל לכתחילה באבקת חלב נכרי.

תאריך: 
19/04/04 כ"ח ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist