הריגת כינה בשבת

שאלה: 

הרמב"ם פוסק בהתאם לתלמוד כי הריגת כינה אינה הריגת נפש שהרי אינה פרה ורבה ולכן מותר להורגה בשבת. לכאורה אילולי ידע הרמב"ם כי הכינה פרה ורבה היה פוסק אחרת? וכתוצאה מכך מה דעת הרב לגבי זמנינו ובאופן כללי לגבי כל פסיקת הלכה שנפסקה בדורות ראשונים שהתבססה על עובדות שכיום אנו יודעים שאינן נכונות

תשובה: 

לדעת מורנו הרב יוסף קאפח, כיוון שבימינו יודעים שהכנים פרים ורבים מזכר ונקבה, ההורגם בשבת חייב מיתה אם הזיד, וחטאת אם שגג. לענ"ד צריכים אנו להיות זהירים בין דברים שנראים לנו כסתירה בין מדע והלכה. כך לדוגמה במקרה הנדון, אף שיסוד ההוויה של הכנים הוא ע"י הפריה, הואיל והעניין הזה לא נחזה לבני אדם ואינו בתודעתם, ונהפוך הוא, בני אדם מתייחסים רק לזוהמא כהיסוד להתפתחות הכנים, התורה בעצמה לא אסרה הריגתם, ורק חכמים אסרו. וכן בכל מקרה שלכאורה יש סתירה בין מדע להלכה יש לבדוק היטב היטב אם הסתירה אמתית או רק לכאורית.

תאריך: 
19/04/04 כ"ח ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist