תפילה לנשים

שאלה: 

לפי דעת הרמב"ם בניגוד לרוב הראשונים תפילה היא מדאורייתא לכן אישה חייבת בה אך הנוסח הוא מדרבנן לכן שאלתי כיצד אישה מתפללת האם מספיקה כל תפילה היוצאת מפיה (ברכת הנהנין וכד' ) או שצריכה להתפלל את הנוסח התפילה הרגיל

תשובה: 

התפילה שהיא חייבת בה, היא תפילה אישית שלה לפי נוסחתה וכל העולה על לבה, כל יום. רצוי שתתפלל תפילת שמונה עשרה. היא חייבת בברכות הנהנין.

תאריך: 
19/04/04 כ"ח ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist