דילוג לתוכן העיקרי

בלדי/שאמי ועוד מספר שאלות

שאלה

בס"ד לרב רצון ערוסי שליט"א מספר שאלות יש לי:
1) אני מתגלח עם מכונת תספורת כך שלאחר הגילוח נשארים לי זיפים על כל הפנים אין מציאות שהעור נשאר חלק. האם זה נחשב מספריים? האם גילוח כזה "כשר"?
2) כתבת שבימי ספירת העומר מותר להתגלח/להסתפר, השואל לא ציין אם הוא בלדי או שאמי. האם עדות מהרי"ץ שלמנהג זה אין תוקף תופסת לגבי כולם בלדי ושאמי? אם כן, אזי הרבנים התימניים שנוהגים ומורים איסור בתספורת/גילוח האם הם טועים? גם לדעת ה"שתילי זיתים" מותר להתגלח/להסתפר בערבי שבתות בימי הספירה?
3) איזה ספר הלכה למעשה מקיף כמה שיותר יש לנשים? אני יודע שיש: - ספר "מצוות הנשים" לרב אהרון זכאי שליט"א. - ספר "הליכות בת ישראל" לרב יצחק פוקס שליט"א. - ספר "בת מלך" לרב עמנואל בשארי שליט"א - ספר " אוצר דינים לאשה ולבת" לרב עובדיה יוסף שליט"א מה כבוד הרב ממליץ?
4) לגבי חימום נוזל (מרק) בשבת הרב פסק שלפי שיטת הרמב"ם אסור. לעומת זאת הרב רצאבי כותב שלפי דעת הרמב"ם אין בישול אחר בישול בלח בפרק כ"ב הל"ח שלא חילק בין לח ליבש. במחילה גדולה מכבוד התורה והרבנים, אבל אני הקטן לא מובן לי איך לפי הרמב"ם פעם מותר ופעם אסור?
תודה על כל התשובות. יישר כח!

תשובה

1. כשר - הגילוח שלך אינו בבחינת מספריים כעין תער.
2. לענ"ד עדותו ופסקו של מהרי"ץ כולל את השאמי. וזאת משלוש סיבות:
א.גם הרב דוד משרקי ז"ל רבו של מהרי"ץ, ואשר הוא היה שאמי, היה שותף למעשה שעשו שהסתפרו בימי הספירה כדי להפגין שמנהג האיסור בטעות יסודו.
ב. התיאור העובדתי שמהרי"ץ תיאר כיצד חדר לתימן המנהג לאסור תספורת בימי הספירה, כוחו יפה גם לכל רחבי תימן.
ג. בי"ד שבצנעא היה ביה"ד לכל רחבי תימן. לגבי רבנים תימנים שמורים ליהודי תימן לאסור, איני יודע טעמיהם. ולכן איני יכול לומר שהם טועים ח"ו.
3. איני ראוי להמליץ. שהרוצה יבחר.
4. גם לפי הרמב"ם, אין בישול אחרי בישול, בין לח בין יבש, אלא שיש איסור מדין עובדין בחול שלא לחמם בשבת דבר שנתבשל בשבת, גם לגדר יבש.