טלית

שאלה: 

האם כאשר אני מתפלל באופן קבוע במניין אשכנזי בשבתות (כי אין מנין תימני ) האם אני יכול להתעטף בטלית בליל שבת ומה ראוי לעשות

תשובה: 

לא. כי אין לשנות ממנהג המקום. על אף האמור לעיל אני מבקר בבתי כנסיות של ספרדים ואשכנזים גם בלילי שבתות, כשאני עטוף בטלית. מאחר ויש לי מעמד מיוחד, רב עיר, ותלמידיי התימנים עלולים לראות אותי בלתי עטוף, ודבר זה מביא לידי תקלה, בעוד שצאן מרעיתי האשכנזים והספרדים יודעים על מנהג יוצאי תימן, ואינם מייחסים לי יוהרא, ולא פגיעה במנהגם.

תאריך: 
22/04/04 א' אייר התשס"ד
x

Audio Playlist