דילוג לתוכן העיקרי

תפילין כתובות על גויל

שאלה

שלום לרב
שתי שאלות לי:
א.מהו המקור לכתיבת פרשיות התפילין על גויל לנוהגים כן?
ב. אלו הקפדות יש בעשיית תפילין לפי נוסח הרמב"ם שאינן מצויות בנוסחים אחרים?
תודה על תשובותיך המחכימות.

תשובה

א. איני יודע כי לפי הרמב"ם ולפי השו"ע תפילין נכתב רק על קלף, אבל לפי הרמב"ם דווקא בגוף שעיבדוהו בדרך העיבוד שאותה ציין הרמב"ם.
ב. השאלה כללית, כי יש הבדלים בעניין העור והבתים. ויש בעניין הפרשיות, ויש בעניין ההנחה.