הריגת עובר ההבדל המהותי בין גוי ליהודי

שאלה: 

במסכת סנהדרין (נ"ז/ב) נאמר שגוי (בן נוח) נהרג בדיין אחד, בעד אחד ושלא בהתראה ומדעת ר' ישמעאל שנפסקה להלכה - נהרג אף על העוברין. לעומתו ישראל שהרג עובר נענש אך לא נהרג. שאלתי היא מדוע גוי נהרג על הריגת עובר שבמעי אמו, וישראלי לא? מדוע ישראלי נהרג רק על הנולדין? (תינוק שנולד) מדוע דווקא כאן החמירה ההלכה עם הגוי? מה ההבדל המהותי בין גוי לישראל במקרה דנן? ומה ניתן להסיק מכך על מעמד העובר שבמעי אימו? האם במקרה הגוי הוא "יותר " אדם? אשמח אם הרב יוכל לצרף אסמכתאות על מנת שאוכל להיעזר בתשובתו בעבודת הסמנריון שלי.

תשובה: 

הגוי נצטווה בפחות איסורים והישראל נצטווה ביותר איסורים כי הוא נתקדש יותר. אבל העונש ניתן לישראל רק על פי שיעורים. אין הוא נענש על פחות מכשיעור. ואין הוא נענש בלי עדים והתראה, כי זה חלק מקדושת חייו. לא כן הגוי. הוא נענש על פחות מכשיעור, כמו עובר ברחם אמו, שהוא מקצת אדם, עד שיצא ראשו מרחם אמו. כל המאמרים המרכזיים שדנים בענייני הפלות מלאכותיות אמורים לעסוק בעניין זה. עיין מאמרי, בכתב עת דיני ישראל, כרך ח, עמ' קיט.

תאריך: 
20/05/04 כ"ט אייר התשס"ד
x

Audio Playlist