שרשראות וטבעות (המשך)

שאלה: 

ראיתי שהרב התיר ללכת עם שרשרת האם ראוי לתלמיד חכמים לעשות כן? האם ראוי לחנך כך ילדים קטנים ללכת עם שרשראות? מה בנוגע לטבעת נישואין לגבר?

תשובה: 

- אין ראוי לת"ח לנהוג כן. ועיין בהלכות דעות להרמב"ם, כיצד הת"ח צריך להיות מיוחד בלבושו ובדיבורו. - ביחס לילדים קטנים, אין הדבר רצוי, אבל הדבר תלוי בסביבה החינוכית והחברתית שבה מצוי הילד. כי אם בסביבתו כולם נוהגים כן, ואין לו סביבה חיובית חליפית, אפשר שה

תאריך: 
21/05/04 א' סיון התשס"ד
x

Audio Playlist