כמה שאלות

תשובה: 

א. מותר לאפות ביו"ט בתנור המופעל ע"י שעון שבת.
ב. אסור לאפות בתנור ביו"ט, כאילו היה יום חול, אף שהיו שהתירו. רוב הפוסקים אוסרים. ואני נמנה על האוסרים. - אין הבדל בין הרמב"ם ומהרי"ץ בעניין זה.
ג. אין יותר טוב מלומר את האמת, שפנית בשאלה ואני השבתי. בכל מקרה את רשאית להראות לה את תשובתי.

תאריך: 
01/06/04 י"ב סיון התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist