שם ה

שאלה: 

בעברית זמננו מקובל לומר וואללה מברור שערכתי מסתבר שזו לשון שבועה בה'. שאלותי: האם זה אכן בך? אם כן האם יש להימנע מאיזכור מילה זו?
בתודה דוד בן שלום קאפח

תשובה: 

כן יש להימנע. ואבותינו בתימן נמנעו מלאמרה. כי היא שם ה' בערבית אַללה. והוסיפו וואללה, שמשמעותיו וה' עֵדִי. וכך נהגו הערבים בתימן להישבע. וכאמור, אבותינו נמנעו ממנה. ויש דין שבועה גם כשהיא נאמרת בכל לשון, שו"ע, יו"ד, רלז, א.

תאריך: 
02/06/04 י"ג סיון התשס"ד
x

Audio Playlist