שעון קיץ מורחב

שאלה: 

בהנחה והצעתו של שר הפנים לשנות את השעון לשעון קיץ כל השנה, ולהרחיבו בקיץ לשעתיים. נשאלת השאלה לגבי ציבור של בעלי בתים, שאין להם יותר מידי כח להקפיד על קלה כבחמורה, עייפים אחרי יום עבודה וכו' - מתי אפשר להתפלל ערבית הכי מוקדם (בהנחה שהיא סמוכה למנחה)? מתי אפשר להתפלל שחרית הכי מוקדם?

תשובה: 

אין ספק שיהיו קשיים. ערבית אינה הבעיה, כי ניתן להקדימה כחצי שעה סמוך לשקיעה. אבל יהיה צורך לקרוא ק"ש אחרי צאת הכוכבים. הקושי העיקרי יהיה בתפילת שחרית, לאלו שעובדים. ויצטרכו להתפלל בעבודה ולא תמיד במניין. ולא תמיד עם קריאת התורה. ועוד קשיים.

תאריך: 
03/06/04 י"ג סיון התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist