תפילה

שאלה: 

בס"ד לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א, שלום רב!
1. אני מתפלל בנוסח תימן כפי מנהג אבותי, ברצוני לדעת האם אני יכול להתפלל ולברך ברכות בעברית רגילה כיוון שהורגלתי בה ואני יכול לכוון בה יותר מאשר בהיגוי התימני?
2. לפי נוסח הבלאדי אומרים נפילת אפיים בשחרית ומנחה מיד לאחר תפילת עמידה ללא הפסק, ברצוני לדעת כיצד לנהוג כשאני מתפלל עם ציבור שנוהג להתוודות אז, האם צריך לומר עמהם ווידוי (בימים ב' ו - ה') או ליפול מיד לאחר עמידה?

תשובה: 

1. תתחיל בדרך כזו ותשתדל במשך הזמן גם למבטא שזה בכלל מנהג אבות שהוא מחייב, כפי שהרב קוק פסק בשו"ת ארח משפט.
2. תנהג לפי מנהג המקום.

תאריך: 
03/06/04 י"ד סיון התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist