שבת

שאלה: 

בס"ד לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א, שלום רב!
האם מותר בשבת להניח על הפלאטה תבשיל לח - קר לפי מנהג תימן?

תשובה: 

לדעתי - אסור. אך יש שהתירו. שו"ת דברי חכמים.

תאריך: 
03/06/04 י"ד סיון התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist