לימוד תורה

שאלה: 

מה אני אמור לחשוב שאני לומד קטעים כמו "שור שנגח" ועוד שכלל לא נוגעים לחיינו כיום. ובכלל האם על כל לימוד תורה שלי אני אמור לחשוב איך אני יפעל איתו בחיי המעשה? או שמה יש ערך ללימוד עצמו? האם אדם שכל ימיו לא יצא מכותלי בית המדרש פעל נכון? האם לא כדי ללמוד את סדר הגמרא לפי חשיבות הנושאים לימינו?

תשובה: 

לכל אירוע שנזכר בתלמוד יש כלל הלכתי שכוחו יפה לכל הדורות. ולימוד התלמוד בעומק נותן לנו כלים ליישם את ההלכה לכל מציאות מודרנית על דרך הדימוי וההיקש. יש חשיבות שאדם ילמד תלמוד עם מורי הוראה ודיינים, כי אז הוא יכול לקבל את הפן המעשי והיישומי של התלמוד.

תאריך: 
18/06/04 כ"ח סיון התשס"ד
x

Audio Playlist